Przeskocz do treści

Jeżeli chcesz dowiedzieć się dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?
Zapraszamy na stronę http://www.gov.pl/szczepimysie

Dom Pomocy Społecznej znany, jako „Bankowiec” miał być pierwotnie przeznaczony do zamieszkania przez emerytów i rencistów Narodowego Banku Polskiego. Narodowy Bank Polski przekazał obiekt ówczesnemu Wojewodzie Sieradzkiemu na potrzeby pomocy społecznej. I tak w dniu 8 marca 1995 decyzją Wojewody Sieradzkiego powołano do życia Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu. Pierwszym dyrektorem została Helena Płóciennik Wasiak.

Jeśli podjęliście Państwo decyzję o zamieszkaniu w Domu Pomocy Społecznej to zapraszamy do nas. Oferujemy pomoc dla osób w podeszłym wieku, bez względu na ich wyznanie i światopogląd. Tworzymy prawdziwie rodzinną i ciepłą atmosferę.Naszym celem jest zapewnienie Mieszkańcom warunków jak najbardziej zbliżonych do środowiska rodzinnego. Opieramy się na pracy wykwalifikowanego i doświadczonego personelu. Gwarantujemy sumienność w realizacji zadań wynikających z obowiązujących standardów. Zapraszamy do naszego Domu wszystkich chętnych, pragnących w spokoju, z dala od trosk, cieszyć się życiem i godnie mieszkać wśród życzliwych i gotowych do pomocy ludzi.