Przeskocz do treści

U W A G A

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2020 z dnia 11.03.2020r.
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu z filią w Rożdżałach i Filią w Witowie od dnia dzisiejszego tj. 11.03.2020r. do odwołania wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin Mieszkańców naszego Domu.
Ponadto wprowadza się całkowity zakaz wychodzenia poza teren Domu oraz wyjazdów na urlopy dla wszystkich Mieszkańców Domu.


Dom Pomocy Społecznej znany, jako „Bankowiec” miał być pierwotnie przeznaczony do zamieszkania przez emerytów i rencistów Narodowego Banku Polskiego. Narodowy Bank Polski przekazał obiekt ówczesnemu Wojewodzie Sieradzkiemu na potrzeby pomocy społecznej. I tak w dniu 8 marca 1995 decyzją Wojewody Sieradzkiego powołano do życia Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu. Pierwszym dyrektorem została Helena Płóciennik Wasiak.

Jeśli podjęliście Państwo decyzję o zamieszkaniu w Domu Pomocy Społecznej to zapraszamy do nas. Oferujemy pomoc dla osób w podeszłym wieku, bez względu na ich wyznanie i światopogląd. Tworzymy prawdziwie rodzinną i ciepłą atmosferę.Naszym celem jest zapewnienie Mieszkańcom warunków jak najbardziej zbliżonych do środowiska rodzinnego. Opieramy się na pracy wykwalifikowanego i doświadczonego personelu. Gwarantujemy sumienność w realizacji zadań wynikających z obowiązujących standardów. Zapraszamy do naszego Domu wszystkich chętnych, pragnących w spokoju, z dala od trosk, cieszyć się życiem i godnie mieszkać wśród życzliwych i gotowych do pomocy ludzi.