Przeskocz do treści

Szkolenie z pomocy prawnej i edukacji prawnej

W dniu 14.05.2018r. w naszej placówce odbyło się szkolenie dla Mieszkańców z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Szkolenie zostało zorganizowane przez Forum Młodych Ludowców, które reprezentowane było przez Pana Prezesa  Marcina Majewskiego, Fundację Młodzi Ludziom, która reprezentowana była przez Panią Prezes Katarzynę Łuczyńską. W spotkaniu uczestniczył także Pan Filip Iwaszkiewicz adwokat, który prezentował naszym podopiecznym zagrożenia ze strony nieuczciwych praktyk rynkowych, sposobie walki z nimi oraz o możliwości skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych znajdujących się na terenie Sieradza. Spotkanie zostało bardzo dobrze odebrane przez naszych podopiecznych, którzy stwierdzili, że takich spotkań edukacyjnych powinno być więcej. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali imienne certyfikaty ukończenia szkoleni z zakresu edukacji prawnej. 

    

 

Opublikowano